ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedszkole nr 40
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kluczowe osoby

mgr Elżbieta Tyczyńska - Dyrektor

Kompetencje dyrektora:
 • Podejmowanie działań jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym jednostki oświatowej po uzyskaniu konstrasygnaty głównego księgowego lub upoważnionej przez niego osoby.
 • Powoływanie i odwoływanie głównego księgoweqo jednostki oświatowej w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta.
 • Występowanie przed sądami polskimi i organami ścigania w zakresie działania jednostki oświatowej.
 • Ustanawiania pełnomocników do prowadzenia egzekucji należności jednostki oświatowej.
 • Zawierania ugód , umarzania i rozkładania na raty należności jednostki oświatowej na zasadach ustalonych przez Radę Miasta Zielona Góra.
 • Tworzenia planu finansowego jednostki oświatowej w granicach kwot uzyskanych z budżetu miasta w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Wychowania.
 • Zawierania w imieniu Miasta Zielona góra umów najmu i dzierżawy mienia jednostki oświatowej na czas nieokreślony pod warunkiem, że w pierwszej kolejności zostaną zabezpieczone pomieszczenia na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.
 • Nabywania środków trwałych (ruchomych) zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zbywania w trybie określonym przepisami dotyczącymi zasad sprzedaży środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe.

Grażyna Kuśmierz - Intendentka

Obowiązki intendentki:
 1. Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola oraz nadzoru nad pomieszczeniami zaplecza kuchennego i magazynowego.
 2. Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola
 3. Zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt, środki czystości i inne artykuły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi zgodnie z HACCP.
 5. Sporządzanie jadłospisów zgodnie z HACCP.
 6. Uczestniczenie w ogólnych zebraniach, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej.
 7. Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (HACCP).
 8. Prowadzenie raportów żywieniowych
 9. Prowadzenie imiennych kartotek wydawanej odzieży ochronnej
 10. Systematyczne rozliczanie się z rachunków i pobranej zaliczki
 11. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
 12. Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji przedszkola.
 13. Ewidencja środków nisko cennych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 40
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Baranowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Baranowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-05 08:28:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Baranowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-05 08:34:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grażyna Kuśmierz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-29 14:22:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »